Na základě žádosti přednesené na náhradní členské schůzi konané dne 12.6.2019, představenstvo Družstva Majdalenky podává následující informaci.

Datum kolaudace domů Majdalenky 852 a Majdalenky 853 bylo 28.9.1999. Datum kolaudace domu Majdalenky 855 bylo 20.12.1999.