1. Zápis ze schůze Rady města Brna č. R8/160 ze dne 30.6.2021, pod bodem 50. ke stažení  ZDE

2. Smlouva o poskytnutí právních služeb k posouzení platnosti smluv uzavřených mezi

   Magistrátem města Brna a Družstvem Majdalenky ohledně platnosti/neplatnosti závazku                     

   k bezúplatnému převodu bytových jednotek ke stažení  ZDE

   Dopis primátorce města Brna ke stažení   ZDE

Společné stanovisko MV,MMR a MF k převodům bytů  zde

Stanovisko ÚHOZ   zde