Plná moc ZDE

Zápis ke stažení zde.

Na základě žádosti přednesené na náhradní členské schůzi konané dne 12.6.2019, představenstvo Družstva Majdalenky podává následující informaci.

Téměř všechny travnaté plochy v blízkosti domů Majdalenky 844, 852, 853 a 855 má ve vlastnictví buď Statutární město Brno, nebo firma PSJ, a.s., Jihlava. Sečení trávy na městských pozemcích má na starosti městská část a SVJ pravidelně sečení trávy urgují. Jak se ukázalo koncem minulého týdne, tak celkem úspěšně.

Firma PSJ má ze zákona povinnost sekat trávu pouze 2x ročně a častěji to dělat nehodlá. Navíc tato firma je v úpadku. SVJ žádala Statutární město Brno o odkoupení pozemků PSJ. Zatím se tak nestalo.

Na základě žádosti přednesené na náhradní členské schůzi konané dne 12.6.2019, představenstvo Družstva Majdalenky podává následující informaci.

Datum kolaudace domů Majdalenky 852 a Majdalenky 853 bylo 28.9.1999. Datum kolaudace domu Majdalenky 855 bylo 20.12.1999.