Od 1. ledna 2014 vstoupil v platnost zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Jednou z povinností vyplývajících z § 636 tohoto zákona je povinnost pro bytová družstva, provozovat internetové stránky ke svolávání členských schůzí.