Webové stránky www.bdmajdalenky.cz zřídilo naše bytové družstvo v souladu se zákonem o obchodních korporacích, zejména s § 636, který vešel v praxi 1. ledna 2014.