Na proběhlé náhradní členské schůzi jsem byl požádán o vyjádření k zákonu 345/2009 Sb., kterým se prodlužuje lhůta pro uzavření smlouvy o převodu určitých družstevních bytů do 31.12.2020. Znění zákona je například zde. Náš právní zástupce Ing. Rašovský k tomu poskytl následující komentář:

Vás se tento postup netýká, neboť se jedná o bezúplatný převod jednotky v bytovém družstvu na základě zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, který upravuje transformaci družstev vzniklých před 01. 01. 1992, tj. zemědělských družstev, výrobních a spotřebních družstev a dalších vzniklých před uvedeným dnem. Transformace znamenala přizpůsobení se poměrům obchodního zákoníku, který byl v té době přijat. Vzhledem k tomu, že původní lhůta 6 měsíců byla příliš krátká, došlo několikrát k jejímu prodloužení, naposledy do 31. 12. 2020. Nyní tyto otázky upravuje zákon č. 311/2013 Sb., který byl přijat z důvodu zrušení zákona č. 72/1994 Sb.