Od 1. ledna 2014 vstoupil v platnost zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Jednou z povinností vyplývajících z § 636 tohoto zákona je povinnost pro bytová družstva, provozovat internetové stránky ke svolávání členských schůzí.

 

Členské schůze musí být zveřejněny nejméně 15 dnů před konáním schůze. Uveřejněním pozvánky na družstevních webových stránkách se pozvánka považuje za doručenou. Tato pozvánka musí na webu zůstat až do okamžiku konání členské schůze.

 

Webové stránky družstva je poté možné využívat i v souladu s § 562, který ukládá zřídit informační desku, která je přístupná všem členům družstva.