Námitka proti výstavbě bytových domů v lokalitě Le-5,

Majdalenky - západ - ke stažení  zde